Asklev Sten og Grus ApS

Asklev Sten og Grus ApS

Asklev Sten og Grus ApS

Certificering

Asklev Sten og Grus ApS

Prisliste pr. 1.4.2019
Vare nr. Brovægt nr. Varebetegnelse Sortering mm. Kr. pr. ton
80200 30 Bundsikringssand 0-4 10,00
80300 28 Vasket sand 0-2 22,00
80400 40 Vasket sand 0-6 63,00
81400 10 Stabilgrus II 0-32 62,50
81500 11 Vejgrus 0-16 55,00
81520 13 Kantgrus m/kalk 0-16 104,00
81100 14 Støbemix 0-8 63,00
81200 15 Støbemix 0-16 63,00
85001 5 Grus 1-5 99,00
82000 17 Perlesten 2-8 88,00
82100 18 Ærtesten 8-16 88,00
82200 19 Nøddesten 16-32 88,00
82500 20 Singels 32-60 88,00
82300 21 Paksten 32-150 88,00
82400 22 Kampesten >150 165,00
81300 23 Filtergrus 0-8 51,50
87000 24 Stenmel 0-3 92,00
88000 25 Muldjord 45,00
88500 26 Harpet muldjord 57,00
81700 29 Drænmix knust 0-40 90,00
87002 32 Knuste sten 2-5 106,00
87005 33 Knuste sten 5-8 106,00
87008 34 Knuste sten 8-11 106,00
87011 35 Knuste sten 11-16 106,00
Deklarerede varer                                                                                           
85000 1 Betonsand KL. E* 0-2 22,00
85100 9 Betonsand KL. P* 0-4 15,00
85002 2 Perlesten KL. P* 2-8 95,00
85008 3 Ærtesten KL. P* 8-16 95,00
85016 4 Nøddesten KL. P* 16-32 95,00
87001 31 Knuste sten KL. P* 1-11 106,00
86004 6 Perlesten KL. M* 4-8 108,00
86008 7 Ærtesten KL. M* 8-16 108,00
86016 8 Nøddesten KL. M* 16-32 108,00
Asklev
31023 Stabilgrus II 0-32 58,00
33023 Bundsikringssand 0-4 7,50
33700 Drænmix knust 0-40 90,00
Råstofafgift 3,00

Download prisliste pr. 1.5.2019

Salgs- og leveringsbetingelser

ÅBNINGSTIDER: HJØLLUND, MANDAG – FREDAG 6.00 – 17.00

ASKLEV, MANDAG – FREDAG 6.00 – 16.00