Erhverv

Prisliste

Se prisliste – klik her

 

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det om fang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Priser
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det om fang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem
parterne.

3. Levering
Varerne læsses på vogn i løst mål, mængder opmåles i tons. Det kan lejlighedsvis forekomme at visse varer er udsolgte

4. Kvalitet
Certificerede/deklarerede materialer leveres iht. Deklarationen. Deklarationer udleveres ved henvendelse. Der tages lejlighedsvis sigteanalyser af de øvrige materialer, disse kan udleveres til kunder ved henvendelse. Såfremt der ønskes andre eller flere analyser skal dette oplyses ved bestilling og analyserne vil blive foretaget for købers egen regning.

5. Reklamation
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangelfri, og at vejesedlen er udfyldt korrekt. Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående skriftlig inden materialet tages i anvendelse, og inden aftale foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf. Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan Asklev Sten & Grus ApS ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer. I tilfælde af berettiget reklamation ombyttes de leverede varer uden beregning og yderlige krav af enhver art er uvedkommende for Asklev Sten & Grus ApS.
Ved afhentning er det købers ansvar at der bestilles den kvalitet og sortering som var ønsket af køber. Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber afholder samtlige udgifter forbundet hermed.

6. Opsigelse
Asklev Sten & Grus ApS er berettiget til at opsige indgåede aftaler helt eller delvist hvis der foreligger en saglig grund for at Asklev Sten & Grus ApS er forhindret i at opfylde aftalen eller opfyldelsen er blevet uforholdsmæssig byrdefuld for Asklev Sten & Grus ApS.

En saglig grund kan være:

  • En gravetilladelse udløber, eller der opstår forhold, herunder myndighedskrav om eksempelvis arkæologi,
    fredning eller miljø, der gør råstofindvindingen umulig eller efter Asklev Sten & Grus ApS vurdering urentabel.
  • Forekomsten viser sig ikke at indeholder de forudsatte råstoffer.
  • Asklev Sten & Grus ApS nedlægger en indvindingslokation

Asklev Sten & Grus ApS skal varsle opsigelsen tidligst muligt, men er ansvarsfri, uanset med hvilken frist opsigelsen kan gives i forhold til karakteren af den saglige grund.

 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for nye kunder er: Netto kontant 15 dage.

 

Kvalitet

Vi har igennem mange år oparbejdet en stor erfaring indenfor produktion af råstoffer til bl.a. betonindustrien, mørtelindustrien, asfaltindustri og til diverse anlægsarbejder.

Vi producerer derudover specialprodukter som f.eks. Godkendt Faldunderlag til legepladser og Kosand til stalde.

Vi ønsker at producere materialer der lever op til kunders forventning.

Faldunderlag er certificeret af Dancert.
Tilslag til mørtel og beton er CE-mærket og produktionen af tilslaget er certificeret af Dancert og testes iht. gældende standarder.

Bundsikring kv.II og Stabilgrus SGII er deklareret og testes iht. til vores FPC-system og gældende regler.

Øvrige materialer testes lejlighedsvis.

Yderligere info omkring materialerne fremgår af prisliste og deklarationer.

Øvrige materialer testes lejlighedsvis.

Certificering med et link til Dancert http://www.dancert.dk/certificerede-virksomhederpersoner/

Deklarationer, Analyseresultater m.v.

Ydeevnedeklarationer, deklarationer og analyseresultater kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitetschef Annette Dueholm på ad@roskildestenoggrus.dk eller kontor@asklevstenoggrus.dk.