Trailerregler

Totalvægt på en trailer

Totalvægten (T 500 = 500 kg) er det maksimale, som traileren må veje inklusive gods. Da tallene på trailerens vægttavle kan være fejlbehæftede eller utydelige, skal du altid rette dig efter, hvad der står på trailerens registreringsattest. Hvis du bliver standset af politiet og får vejet traileren, må den målte vægt ikke overstige totalvægten, der er angivet i registreringsattesten.

Der er ikke krav om bremser på anhænger med en totalvægt op til 750 kg. Anhænger med en totalvægt på over 750 kg totalvægt, men ikke over 3500 kg totalvægt, skal være forsynet med bremser. Anhængere på mellem 750 kg totalvægt og 1500 kg totalvægt skal være forsynet med en sikkerhedskæde eller wire, der ikke skal aktivere bremserne ved koblingsbrud.

Vejer anhængeren over 1500 kg totalvægt skal være forsynet med sikkerhedskæde eller wire, der aktiverer anhængerens bremsesystem i tilfælde at brud på tilkoblingen.