Profil

Siden Morten Sørensen og Rene Nielsen tilbage i oktober 2006 åbnede Asklev Stenleje er der sket meget. Mange tons anlægsmaterialer er gennem årene blevet læsset på deres mange gode kunders lastbiler.

Men da råstofferne ikke findes i ubegrænset mængder og da Morten og Rene jo stadig er unge og fulde af drev blev der i 2014 investeret i et nyt område ved Hampen. På Hedevej 8 i Hampen skal der dog ikke fokuseres på anlægsmaterialer da kvaliteten her er velegnet til betontilslagsprodukter som E sand 0/2 samt de forskellige sortering af P sten og senere M sten.

Gode køreforhold er blevet etableret og et stort vaskeanlæg er blevet sat op og klar til produktion.

For at fremover at kunne levere store mængder af kvalitetsmaterialer i en ensartet kvalitet kræver det indkøb af meget nyt grej.

En af udfordringer var at der skulle graves under vand og her havde Morten og Rene ikke den største erfaring og da de begge to har meget fokus på effektivitet og optimering tog de turen over til Sjælland for at hilse på deres kollegaer Jørgen og Anders Jensen fra Roskilde Sten og Grus ApS.

Hos Roskilde Sten og Grus ApS har man i flere år haft to wiremaskiner og gennem mange år gravet under vand. Efter en hyggelig dag i det sjællandske afsluttet af en god frokost kørte Morten og Rene retur med en aftale om at de skulle leje den ene wiremaskine hos Roskilde Sten og Grus for at teste om en wiremaskine var den rigtige løsning.

Wiremaskinen viste sig at være en god løsning og for at gøre en lang historie kort endte det faktisk med at Morten og Rene samt Jørgen og Anders gav hinanden hånd på at indlede et permanent samarbejde med det langsigtede mål at etablere en veldrevet grusgrav lige midt i Jylland med super gode produkter til især betonindustrien.

For at opnå dette mål stiftede parterne i fællesskab selskabet Asklev Sten og Grus ApS med nyt logo og hvad der hertil hører. Kontoret skal flyttes til Hedevej 8 som fremover bliver hovedafdelingen og der er allerede blevet bestilt flere produktionsværker så produktudvalget kan øges så det matcher kunders efterspørgsel.