Reetablering

Når en grusgrav er aktiv, er den en meget vigtig del af vores samfunds infrastruktur og opbygning, men er samtidig ikke den mest attraktive nabo, dog kan den grimme ælling engang i fremtiden, blive til den smukkeste svane.

Hos Asklev Sten og Grus ønsker vi at have en god dialog med vores naboer, da der skal være plads til alle. Der kan være problematikker undervejs i graveperioden og de løses bedst ved dialog. Vi bruger i dag op mod 12-15 tons grus, sand og sten om året pr indbygger, så vi kommer ikke udenom, at der i Jylland skal indvendes råstoffer. Når en grusgrav afsluttes og den sidste lastbil har forladt området, åbner der sig nye muligheder, og det er næsten kun fantasien som sætter grænserne for de færdiggravede arealer. Det er lodsejer som bestemmer hvad der herefter skal ske med området, ud fra den gældende lokalplan.

Hvis reetableringen håndteres korrekt, kan områderne efterlades med en langt højere biodiversitet end tidligere.

Råstofindvinderen skal ifølge råstofloven udgrave alle brugbare materialer og herefter reetablere områderne i henhold til den gældende reetableringsplan.

En reetableringsplan kan ændre sig undervejs og kan være forskellig fra den ene til den anden gravetilladelse, afhængig af forekomsten på arealerne og ligeledes kan arealinteresserne også ændre sig undervejs.