PRISLISTE PR. 1.4.2019

DOWNLOAD HER: PRISLISTE PR. 1.4.2019

HJØLLUND

Varenr. Brovægt nr.VarebetegnelseSortering mm.Kr. Pr. ton
80200   30 Bundsikringssand 0-4 10,00
80300   28 Vasket sand 0-2 22,00
80400   40 Vasket sand 0-6 63,00
81400   10 Stabilgrus II 0-32 62,50
81500   11 Vejgrus 0-16 55,00
81520   13 Kantgrus m/kalk 0-16 104,00
81100   14 Støbemix 0-8 63,00
81200   15 Støbemix 0-16 63,00
85001   5 Grus 1-5 99,00
82000   17 Perlesten 2-8 88,00
82100   18 Ærtesten 8-16 88,00
82200   19 Nøddesten 16-32 88,00
82500   20 Singels 32-60 88,00
82300   21 Paksten 32-150 88,00
82400   22 Kampesten >150 165,00
81300   23 Filtergrus 0-8 51,50
87000   24 Stenmel 0-3  92,00
81700   28 Drænmix knust 0-40 90,00
88000   25 Muldjord   45,00
88500   26 Harpet muldjord   57,00
87002   32 Knuste sten 2-5 106,00
87005   33 Knuste sten 5-8 106,00
87008   34 Knuste sten 8-11 106,00
87011   35 Knuste sten 11-16 106,00
88600   27 McAdam    
88750   16 Muldmix    
88700   12 Gydegrus    
           

ASKLEV

         
31023      Stabilgrus II 0-32 58,00
33023     Bundsikringssand 0-4 7,50
33700     Drænmix knust 0-40 90,00

Deklarerede varer

     
85000   1 Betonsand KL. E* 0-2 22,00
85100   9 Betonsand KL. P* 0-4 15,00
85002   2 Vsk. Perlesten KL. P* 2-8 95,00
85008   3 Vsk. Ærtesten KL. P* 8-16 95,00
85016   4 Vsk. Nøddesten KL. P*  16-32 95,00
87001   31 Knuste sten KL. P* 1-11 106,00
86004   6 Perlesten KL. M* 4-8  108,00
86008   7 Ærtesten KL. M* 8-16  108,00
86016   8 Nøddesten KL. M* 16-32  108,00
           
      Råstofafgift   3,00
*produceret iht. DS/EN12620 og opfylder standardens FPC krav.          
Se endvidere gældende varedeklaration.

         

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. ANVENDELSE
Disse almindelige betingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. PRISER
Priserne er dagspriser og ekskl. moms og andre afgifter.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3. LEVERING
Varerne leveres læsset på vogn i løst mål, og mængder opmåles i tons.

Det kan lejlighedsvis forekomme, at visse varer er udsolgt.

4. BESKRIVELSER OG PRØVER
Der tages løbene prøver af producerede materialer.
Analyseresultaterne udleveres til køber på forlangende, se under materialeanalyser
Hvis køber ønsker andre analyser, må disse foretages for købers egen regning.

5. REKLAMATION
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at leverede varer er mangelfri.

Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden aftale foreligger, må køber ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf.

Da alle varer er baseret på naturmaterialer, kan Asklev Sten & Grus ApS ikke påtage sig ansvar for variationer inden for bestemte kvaliteter og specifikationer, med mindre andet er aftalt.

I tilfælde af berettiget reklamation, ombyttes de leverede varer uden beregning, og yderligere krav af enhver art er uvedkommende for Asklev Sten & Grus ApS.

Ved afhentning er det købers ansvar, at der bestilles den kvalitet og sortering, som var ønsket af køber.

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale, og mod at køber betaler samtlige omkostninger der er forbundet hermed.